Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn bindend. Zowel voor Quinta da Fonte als voor degene die een huurovereenkomst met ons afsluit.

PRIJZEN

Prijzen zoals vastgelegd in de huurovereenkomst zijn – onder voorbehoud van vergissingen – bindend.

BEVESTIGING VAN JOUW BOEKING EN BETALING

We gaan ervan uit dat u, zodra u hebt aanbetaald, de algemene voorwaarden hebt gelezen en akkoord bent gegaan met deze algemene voorwaarden. Na uw boeking sturen we u dezelfde dag een email met de reservering/aanbetaling voorwaarden.

De aanbetaling van 350 euro dient binnen 5 werkdagen op onze rekening te staan: NL49.RABO.01609.70.091 t.n.v. H. van Katwijk.
Het restant bedrag dient 2 maanden voor aankomst ook op dezelfde rekening te zijn overgemaakt.
Indien de betalingen niet binnen de aangegeven termijnen zijn voldaan zijn, behouden we ons het recht voor om de reservering te laten vervallen.

ANNULERING

Bij annulering tot 3 maanden voor aankomst is de aanbetaling verschuldigd.
Annulering korter dan 3 maanden t/m 1 maand voor aankomst 75 procent van het totaalbedrag en vanaf 1 maand voor aankomst de totale reissom voor verblijf. We adviseren onze gasten dan ook te allen tijde een annuleringsverzekering af te sluiten (dit kan niet bij ons) om teleurstelling te voorkomen.

WIJZIGING HUURPERIODE

Wijzigingen kunnen alleen op basis van beschikbaarheid doorgevoerd worden.

AANKOMST EN VERTREK

De accommodatie is vanaf 16:00 uur beschikbaar. Op de dag van vertrek dient u de accommodatie vóór 10:00 uur te verlaten. Alleen na toestemming zijn andere tijden overeen te komen.

EIND SCHOONMAAK

De eindschoonmaak is verplicht en niet bij de huurprijs inbegrepen. U levert het gehuurde bezemschoon en ruimt de vaat afgewassen in de kast op. De kosten voor de schoonmaak zijn:
– 25 euro voor de dome-tenten en de tuinkamers
– 60 euro voor het hoofdhuis
Deze kosten dient u bij aankomst contant te betalen.

HUISDIEREN

Het is niet toegestaan huisdieren mee te brengen.

HUISVUIL

Het huisvuil moet gedeponeerd worden in de door ons aangegeven locatie.

AANSPRAKELIJKHEID

U bent zelf aansprakelijk voor door u of uw gezelschap veroorzaakte schade en overlast. Quinta da Fonte is niet aansprakelijk voor:

  • schade of letsel ontstaan als gevolg van het verblijf in de tenten of het huis of door het gebruik van de aanwezige faciliteiten;
  • schadeclaims voortvloeiende uit overlast veroorzaakt door derden;
  • mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen;
  • onklaar raken of buiten gebruik zijn van faciliteiten of voorzieningen.

 

Een en ander onverminderd het in de wet bepaalde. De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen, die uit de reservering en het verblijf voortvloeien, zowel van hemzelf, van alle aangemelde personen.

Heeft u tijdens  uw  verblijf een vraag en/of opmerking, dan kunt u zich tot ons wenden, evt. telefonisch via (+351) 938512197. We zullen dan zo snel mogelijk voor een passende oplossing zorgen.

Alvast bedankt!  quinta da fonte algemene voorwaarden